Regulamin 2017

Power of Content Marketing Awards


SZPALTY ROKU 2017
 

STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA
 

 
 
Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118 A.
 
CEL KONKURSU

 
Celem konkursu jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. 
 
UCZESTNICY I PROJEKTY
 
W konkursie mogą wziąć udział:
 • firmy, które poprzez content marketing wspierają swój biznes,
 • agencje zajmujące się tworzeniem projektów komunikacyjnych,
 • jednostki administracji państwowej,
 • przedstawicieli III sektora - organizacje pozarządowe.


  !   Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 4 kwietnia 2016 a 2 kwietnia 2017.
 
 
KATEGORIE


Konkurs daje możliwość prezentacji swoich projektów w kategoriach, w których, zdaniem Zgłaszającego, najlepiej będzie konkurować.

  !   Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej wymogi. W takim przypadku każde zgłoszenie w kolejnej kategorii traktowane jest oddzielnie - każde trzeba osobno opłacić i zgłosić.

W kategoriach 1 - 17 obowiązuje podział branżowy - można zgłosić w nich projekty zarówno digital, jak i print. W kategoriach 18 - 36 oceniane będą konkretne narzędzia.
Ostatnia kategoria daje możliwość zgłoszenia kandydata do tytułu Content Marketing Manager Roku i jest bezpłatna.

Kategorie:
 1. Content marketing – motoryzacja
 2. Content marketing – finanse i ubezpieczenia
 3. Content marketing – zdrowie
 4. Content marketing – uroda
 5. Content marketing – FMCG
 6. Content marketing – moda
 7. Content marketing – branża budowlana/home&garden
 8. Content marketing – nieruchomości
 9. Content marketing – rolnictwo i pokrewne
 10. Content marketing – turystyka
 11. Content marketing – handel
 12. Content marketing – galerie handlowe
 13. Content marketing – kultura i nauka
 14. Content marketing – łączność
 15. Content marketing – energetyka
 16. Content marketing – sport
 17. Content marketing – projekty non profit
 18. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie)
 19. Strategia content marketing dla klientów
  To udokumentowana strategia, realizująca założone cele biznesowe. Jakie cele zostały wyznaczone? Jakie były rezultaty kampanii? Pokaż, że Twoja strategia była kluczem do sukcesu.
 20. Strategia content marketing dla pracowników
  To udokumentowana strategia kierowana do pracowników, zachęcająca ich do realizowania celów biznesowych.
 21. Magazyn dla pracowników, nakład do 1 000 egz.
  To drukowana cykliczna publikacja dla pracowników Zgłaszającego.
 22. Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egz.
 23. Magazyn dla klientów B2C
  To drukowana cykliczna publikacja, wydawana dla klientów Zgłaszającego.
 24. Magazyn dla klientów B2B
  To magazyn drukowany dla swoich klientów biznesowych.
 25. Magazyn elektroniczny dla pracowników
  Publikujesz cyklicznie magazyn dla pracowników? Wydajesz go w wersji HTML, czy może flash? A może jest to interaktywny pdf lub aplikacja na urządzenia mobilne? Podziel się z jurorami efektami swojej pracy.
 26. Newsletter dla pracowników
  Regularnie wysyłasz pracownikom informacje w postaci newslettera? Ta kategoria jest dla Ciebie.
 27. Portal dla pracowników
  Tworzysz przestrzeń w sieci dla swoich pracowników?  Podziel się efektami swojej pracy (jeśli nie możesz utworzyć konta dla jurorów z bezpiecznym zakresem dostępu, tak by mogli zobaczyć efekty Twojej pracy, możesz zademonstrować działanie narzędzia np. w postaci materiału wideo).
 28. Aplikacja mobilna
  Stworzyłeś aplikację dla pracowników, poprzez którą regularnie komunikujesz się z nimi? Pokaż nam ją!
 29. Magazyn elektroniczny dla klientów
  Publikujesz cyklicznie interaktywny magazyn dla klientów? Pochwal się nim!.
 30. Newsletter dla klientów
  Wysyłasz swoim klientom newsletter? Czytają go? To efektywne narzędzie? Podziel się efektami swojej pracy.
 31. Portal tematyczny dla klientów
  Tworzysz portal tematyczny dla klientów? Budujesz z nimi relację w ten sposób? Zdobywasz nowe leady? Podziel się swoimi osiągnięciami.
 32. Aplikacja mobilna dla klientów
  Stworzyłeś aplikację mobilną, która jest narzędziem do regularnej komunikacji z klientami? Przygotowujesz do niej treści? Podziel się efektami swojej pracy.
 33. Komunikacja VR/AR
  Wykorzystujesz potencjał wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w działaniach content marketingowych? Podziel się swoim doświadczeniem.
 34. Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt
  Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt content marketingowy realizowany za pośrednictwem social media, podziel się efektami. 
 35. Korporacyjna komunikacja video
  Zrobiłeś film do użytku wewnętrznego? Jesteś zadowolony z efektów? Pokaż go innym.
 36. Marketingowa komunikacja video
  Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt  content marketingowy oparty o formaty video, podziel się efektami. 
 37. Content Marketing Manager Roku
  Uważasz, że zasługujesz na ten tytuł? A może pracujesz z kimś, kto Twoim zdaniem na  niego zasługuje? Zgłoś tę osobę i opisz dlaczego Twoim zdaniem powinna otrzymać taki tytuł - niech rozstrzygną jurorzy.
  W tej kategorii nie będzie finalistów. Nazwisko Laureata zostanie ogłoszone podczas Gali. Zgłoszenie w tej kategorii jest bezpłatne.
   
 
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - FORMA I TERMINY
 

I termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 20 marca 2017 r. o godzinie 23:59.
II termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 3 kwietnia 2017 r.* o godzinie 23:59.
*projekty zgłoszone w II terminie objęte są opłatą wyższą o 50% w stosunku do ceny początkowej!

Nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną organizację . Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej warunki.  !  
 
Najpierw należy opłacić zgłoszenie (tutaj), a następnie wypełnić formularz.

  !    Pamiętaj, że jeden projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej - pod warunkiem, że jego prowadzone lub publikacja/wdrożenie miały miejsce w czasie określonym w regulaminie.
P
rzy czym obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie.
 
  !    Każda praca - także print - musi być zgłoszona online.

  !    W przypadku kategorii print, po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego konieczne jest dodatkowo przesłanie pocztą kompletu materiałów według poniższej specyfikacji:
 1. Wydrukowane potwierdzenie online,
 2. 3 komplety wybranych wydań (od 2 do 4 numerów)* w wersji papierowej,
 3. Wydrukowany opis projektu (max. jedna strona A4), zawierający opis celów komercyjnych i komunikacyjnych projektu oraz sposobu ich osiągnięcia za pośrednictwem tworzonego medium,
 4. Potwierdzenie przelewu (będące warunkiem zgłoszenia do konkursu).
* nowe publikacje, które do 3 kwietnia 2017 r. wydały dopiero jeden numer magazynu, również mogą wziąć udział w konkursie
 
PAKIET ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
 
Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku
Stowarzyszenie Content Marketing Polska
ul. Puławska 118 A
02-620 Warszawa
 
OPŁATY
 
Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w I terminie (do 20 marca 2017) wynosi:
 

 

Dla członków SCMP

Dla pozostałych uczestników

Przy 1 zgłoszeniu

420 zł netto/1 zgłoszenie

520 zł netto/1 zgłoszenie

Do 5 zgłoszeń (2-5)

270 zł netto/1 zgłoszenie

370 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10)

220 zł netto/1 zgłoszenie

320 zł netto/1 zgłoszenie

Powyżej 10 zgłoszeń

110 zł netto/1 zgłoszenie

210 zł netto/1 zgłoszenie

*Zgłoszenie w kategorii Content Manager Roku jest bezpłatne

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w II terminie (do 3 kwietnia 2017) wynosi:


 

Dla członków SCMP

Dla pozostałych uczestników

Przy 1 zgłoszeniu

630 zł netto/ 1 zgłoszenie

780 zł netto/1 zgłoszenie

Do 5 zgłoszeń (2-5)

405  zł netto/1 zgłoszenie

555 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10)

330 zł netto/1 zgłoszenie

480 zł netto/1 zgłoszenie

Powyżej 10 zgłoszeń

165 zł netto/1 zgłoszenie

315 zł netto/1 zgłoszenie

*Zgłoszenie w kategorii Content Manager Roku jest bezpłatne


WYŁONIENIE FINALISTÓW

Jury obraduje w dwóch turach. W pierwszej wyłonieni zostaną finaliści (poza kategorią nr 37), których lista zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2017 r. na stronie szpaltyroku.pl oraz na fanpage'u Stowarzyszenia Content Marketing Polska.
EDIT: ogłoszenie listy finalistów odbędzie się 11 maja.


Spośród finalistów Jury może wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem.
 
 
OGŁOSZENIE LAUREATÓW - UROCZYSTA GALA
 
W drugiej turze Jury wybiera laureatów, którzy ogłoszeni zostaną podczas uroczystej Gali 6 czerwca 2017 r. w Warszawie. Wtedy zostanie też ogłoszony zwycięzca w kategorii Content Marketing Manager Roku.

Szczegóły wydarzenia zostaną podane na stronie www.szpaltyroku.pl oraz w mediach społecznościowych: fanpage Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

Każdy zgłaszający ma zagwarantowane 1 bezpłatne wejście na Galę. Liczba wejściówek zależy od liczby zgłoszonych projektów (1 projekt = 1 wejściówka). Dodatkowe bilety na Galę można kupić on-line: https://galapowerofcontentmarketingawards.evenea.pl/

  !    Niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie obecności na gali do 12 maja 2017 roku, wysyłając je na adres biuro@contentmarketingpolska.pl.
 

JURY

 
 
Jury, oceniające nadesłane prace, składa się z ekspertów w dziedzinie content marketingu, public relations, projektowania prasowego, typografii, fotografii, infografiki oraz dziennikarstwa.

Jurorzy, którzy w jakikolwiek sposób mogą być związani z ocenianym zgłoszeniem, nie biorą udziału w głosowaniu w danej kategorii oraz są pozbawieni możliwości oceny danego zgłoszenia.

Członkowie Jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Mają również prawo do decyzji o nieprzyznaniu nagrody w przypadku braku prac godnych wyróżnienia.

Jury ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, polegających na uzupełnieniu bądź uściśleniu, w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z prac.

Ponadto Jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana, jeśli kategoria została wskazana niewłaściwie lub jeśli w ocenie Jury przedmiot oceny nie spełnia wymogów danej kategorii.

W razie braku zgody między członkami Jury decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów.


W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii decydujący głos ma przewodniczący Jury. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

Jurorów konkursu możesz poznać tutaj.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 
 
Udział w konkursie oznacza zgodę do wykorzystania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że zgłoszenie wysłane w nieprawidłowej formie będzie rozpatrzone przez Jury.
 
Prelegenci konferencji Power of Content Marketing 2016
 • Nenad Senic
  Nenad Senic
 • Jesper Laursen
  Jesper Laursen
 • Paal Schwital
  Paal Schwital
Znajdź nas na

 • SCMP jest członkiem

Agencja Interaktywna Hotchili