Stowarzyszenie Content Marketing Polska

Organizatorem konkursu Szpalty Roku / Polish Content Marketing Awards jest Stowarzyszenie Content Marketing Polska.

Stowarzyszenie Content Marketing Polska założyliśmy, by kształtować i upowszechniać wysokie normy i standardy jakościowe działalności wydawniczej. Naszą ambicją jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy firmowej, mass mediów, twórców z branży wydawniczej oraz klientów. Przez pierwsze 7 lat Stowarzyszenie nazywało się Stowarzyszenie Prasy Firmowej, w maju 2014 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Członków zmieniliśmy nazwę organizacji na Stowarzyszenie Content Marketing Polska

Prelegenci konferencji Power of Content Marketing 2016
  • Nenad Senic
    Nenad Senic
  • Jesper Laursen
    Jesper Laursen
  • Paal Schwital
    Paal Schwital
Znajdź nas na

  • SCMP jest członkiem

Agencja Interaktywna Hotchili